• Podstawowym generatorem ładunku jest człowiek.

    Z tego powodu najważniejszym środkiem ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi podczas pracy jest odzież antyelektrostatyczna.

    Zgodnie z międzynarodowymi badaniami, około 70% uszkodzeń komponentów elektronicznych wywołane jest nieprawidłową ochroną personelu.

    Bardzo powszechnym błędem jest przekonanie o dostatecznym zabezpieczeniu jedynie przez stosowanie ręcznej opaski.

    Tymczasem, wszystkie międzynarodowe standardy, łącznie z normą PN-EN 61340-5-1, podkreślają konieczność wykorzystania specjalnej odzieży bezpośrednio na miejscu pracy i w każdej strefie EPA.

  • Ochrona antystatyczna